TOKEN RING - [L9]


DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller drift, og har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i lokalnet, der anvender accessmetodikken Token Ring (ISO 8802.5), så skal du deltage på kurset "Token Ring".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i Token Ring protokolstrukturen (lag 1 og 2) og dennes sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfiguration og programmering af Token Ring adaptorkort, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning på Token Ring lokalnetværk.

Efter kurset vi du:
* Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper.
* Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til Token Ring protokolstrukturen.
* Kunne deltage aktivt i fejllokalisering på lokalnet der anvender accessmetodikken Token Ring.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af Token Ring adaptorkort.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende grundlæggende viden om lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

2 dag (12 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt demonstrationer og øvelser. Alle øvelser er relateret til situationer, som forekommer i lokalnetværkskonfigurationer baseret på Token Ring accessmetodik.

KURSUSINDHOLD

Lag 1/2 protokoller generelt

* Standardiserede
* De facto
* Relationer til OSI-modellen

Token Ring elementer

* Adaptorkort
* MAU'er/CAU'er
* HUB's
* Ind-/udkobling af ring
* Next Active Upstream Neighbour (NAUN)
* Token/Frame
* Token monitor
* Automatisk fejlovervågning

Token Ring protokolstrukturen

* Lag 2, MAC-grænsefladen
* Lag 2, LLC-grænsefladen
* Token Ring protokollen
* Adressemetodik
- Indkodet adresse
- Programmerbar adresse
- Funktionsadresse
* Early Token Release
* Lag 3 interfaces
- Netbios
- IP (TCP/IP)
- IPX - Andre

Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Fejltyper
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Token Ring strukturen
* Token Ring protokollen
* Fejlindikationer og -typer

 

 

11/2004
arkiv:hb-k20050003