Wireshark betjening [L17]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver, administrative, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige eller fejllokaliseringsopgaver i relation til den drift af netværk, og ønsker du kendskab til opbygning, betjening og anvendelsesmuligheder af dataanalysatoren "Wireshark", så skal du deltage på kurset "Wireshark betjening".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i "Wireshark's" hardware- og softwaremæssige arkitektur, brugerinterface, monitorerings- og analysemuligheder samt afrapporteringsformer i forbindelse med datafangst i lokalnet. Du vil efter kurset have overblik over de grundlæggende muligheder for datafangst "Wireshark" håndterer, og du vil være i stand til, ved betjening af "Wireshark" , at deltage aktivt i analyse på lokalnetværk.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

VARIGHED

2 dag (12 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt øvelser i betjening af "Wireshark".
Øvelserne kan udføres på deltagerens medbragte udstyr eller på eksisterende udstyr.

KURSUSINDHOLD

Netværksanalyse

 • Formål med netværksanalyse
 • Muligheder med netværksanalyse
 • Udfordringer for netværksanalyse

Wireshark

 • Introduktion til Wireshark
 • Versioner, download og installation
 • Interfaces, opsætning
 • Betjeningsoversigt
 • Supportmuligheder

Måling

 • Dataopsamling og datalagring
 • Export og import
 • Filtrering og formatering
 • Målepunktudpegning
 • Protokoldekodning

Status

 • Enhedsinformationer og adresser
 • Adresseresolvering og -tildeling
 • Navne og domæneresolvering
 • Trafik mellem enheder
 • Trafikformer og mængder

Performance

 • Fejlprotokoller
 • Fejlindikationer
 • Forbindelsesproblemer
 • Performanceforhold

Telefoni

 • Dekodning af pakkekoblet telefoni
 • Signaleringsdekodning
 • Taleanalyse
 • Performanceanalyse

WiFi

 • Dekodning af radiolinkniveau
 • Identifikation af netværksenheder
 • Kapacitet og performance
 • Sikkerhedskryptering

Rapportering

 • Dokumentationsprincipper
 • Validering af data
 • Sikring af data
 • Rapportering med og uden værktøj

OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSFORMIDLING

· Alle praktisk orienterede aktiviteter gennemføres i relation til kursusmål og underbygger deltagernes opnåelse af målene.
· Kursister er velkomne til at medbringe egne protokolanalysator, men vi gør opmærksom på, at øvelserne foregår i det åbne Internet, uden firewall, og med fri "sniffer" adgang.


VIDEREUDDANNELSE

Når du har deltaget på kurset " Wireshark betjening", er du i besiddelse af viden, der giver dig et sikker grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
· Advanced troubleshooting
· Advanced security Analysis
Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.